Urasafari

Ensimmäiset humanistiopiskelijoille suunnatut Urasafarit on nyt koettu!

Urasafarityöryhmä ja Helsingin yliopiston alumniyhdistys kiittävät alumneja ja opiskelijoita osallistumisesta. 27 opiskelijaa ja 26 alumnia on upea määrä osallistujia ja olemme onnellisia, että olette jakaneet kokemuksia kanssamme. Palautetta Urasafareista voi aina lähettää ja kehitysehdotuksia otetaan mielellään vastaan.

Toivottavasti näemme pian uudestaan Urasafarin merkeissä!

Tässä pieniä otteita opiskelijoiden antamista palautteista. Palautteen antaneista opiskelijoista 100% suosittelisi Urasafaria!

” Urasafari avasi silmiäni tulevaisuuden uraa ajatellen, sain selkeyttä ajatuksiini.”

” Pääsin seuraamaan alumnin työtä ja sain häneltä erittäin paljon selityksiä ja käytännön materiaaleja. Jatkamme yhteistyötä alumnin kanssa Urasafarin jälkeenkin.”

” Pääsin seuraamaan opettajankokousta, osallistumaan sähköisen oppimateriaalin kustantajan koulutustilaisuuteen, seuraamaan oppituntia ja opettamaan itse kaksi oppituntia aiheista, joiden parissa toivon tulevaisuudessa työskentelevän opettajana.”

” Koen paljon oppineeni hurjan paljon kahden päivän aikana!”

”Alumni esitteli minua ahkerasti kollegoilleen, jotka myös kertoivat työstään ja urapoluistaan. Keskutelimme paljon uravaihtoehdoista ja työpaikkoihin päätymisestä.”

 

Humanisticum ja Alumniyhdistys ylpeänä esittävät  – Urasafari!

Urasafari on 1-2 päivän pituinen työelämäkokeilu, jonka opiskelija suorittaa alumnin johdolla alumnin työpaikalla. Urasafarin kohteena voi olla yritys, virasto, yhteisö, järjestö tai mikä tahansa organisaatio. Opiskelija tutustuu erilaisiin työympäristöihin, ammatteihin, alumneihin, uramahdollisuuksiin, työelämätaitoihin ja ennen kaikkea oppii millaisia valmiuksia työelämässä tarvitaan. Mukaan voi hakea kuka tahansa humanistisen tiedekunnan opiskelija akateemisesta iästään riippumatta.

Tervetuloa Urasafarille! Alumnien hakuaika 1.2.2017-25.2.2017 ja opiskelijoiden hakuaika 25.2-15.3.2017.


Humanisticum och Alumnföreningen presenterar stolt  – Karriärsafari!

Karriärsafari är ett sätt för studerande att bekanta sig med arbetslivet under en till två dagar under ledning av en alumn på alumnens arbetsplats. Karriärsafari kan ta plats på ett företag, ett ämbetsverk, ett samfund, en förening eller en organisation. Studerandena bekantar sig med olika arbetsmiljöer, yrken, alumner, karriärmöjligheter, arbetslivskunskaper och framför allt lär sig hurdana färdigheter som behövs i arbetslivet. Alla studeranden från humanistiska fakulteten kan ansöka till safarit oavsett akademisk ålder.

Välkommen på Karriärsafari! Ansökningstiden för alumner är 1.2.-25.2.2017 och för studeranden 25.2.-15.3.2017.

Mainokset