Urasafari/Karriärsafari/Career Safari

Humanisticum ja Alumniyhdistys ylpeänä esittävät  – Urasafari!

Urasafari on 1-2 päivän pituinen työelämäkokeilu, jonka opiskelija suorittaa alumnin johdolla alumnin työpaikalla. Urasafarin kohteena voi olla yritys, virasto, yhteisö, järjestö tai mikä tahansa organisaatio. Opiskelija tutustuu erilaisiin työympäristöihin, ammatteihin, alumneihin, uramahdollisuuksiin, työelämätaitoihin ja ennen kaikkea oppii millaisia valmiuksia työelämässä tarvitaan. Mukaan voi hakea kuka tahansa humanistisen tiedekunnan opiskelija akateemisesta iästään riippumatta.

Tervetuloa Urasafarille! Alumnien hakuaika 24.9.-13.10.2019 ja opiskelijoiden hakuaika 14.10-22.10.2019.


Humanisticum och Alumnföreningen presenterar stolt  – Karriärsafari!

Karriärsafari är ett sätt för studerande att bekanta sig med arbetslivet under en till två dagar under ledning av en alumn på alumnens arbetsplats. Karriärsafari kan ta plats på ett företag, ett ämbetsverk, ett samfund, en förening eller en organisation. Studerandena bekantar sig med olika arbetsmiljöer, yrken, alumner, karriärmöjligheter, arbetslivskunskaper och framför allt lär sig hurdana färdigheter som behövs i arbetslivet. Alla studeranden från humanistiska fakulteten kan ansöka till safarit oavsett akademisk ålder.

Välkommen på Karriärsafari! Ansökningstiden för alumner är 24.9.-13.10.2019 och för studeranden 14.10.-22.10.2019.


Humanisticum and the Alumni Association proudly present – the Career Safari!

The Career Safari is a 1-2 day working life experience. The student gets to know the practical career, organization and skills of the alumni through actual work. A selection of careers, jobs, organizations and alumni, diversity in work life becomes apparent for the student to discover and they can find their strengths in career planning. The Career Safari is voluntary and unpaid. It is intended for students of the University of Helsinki Faculty of Humanities.

Welcome to the Career Safari! The application period for alumni is from 24th September to 13th October 2019.