Urasafarikohteet 2017


1. Historian ja yhteiskuntaopin opettaja, Helsingin kuvataidelukio

Alumnin opiskelutausta: Valtiotieteiden lisensiaatti, Poliittinen historia

Urasafarilla pääset tutustumaan opetus- ja kasvatustehtäviin erityistehtävälukiossa. Tiedossa voi päivästä riippuen olla oppituntien valmistelua ja pitämistä, kokouksia tai työpajoja, sekä ennen kaikkea opettajakollegoiden ja nuorten kohtaamista.

2. Kehittämiskonsultti, Helsingin kaupunginkanslia

Alumnin opiskelutausta: Kasvatustieteet, sosiaalipsykologia

Urasafarilainen pääsee tutustumaan monihallintokuntalaiseen ja kolmannen sektorin kanssa tehtävään yhteistyöhön kotoutumisen tukemiseksi. Alumnin työssä tehdään palvelukehittämistä monimuotoistuvan ja monikulttuurisen asukkaiston tarpeisiin.

3. Planeringschef, Svenska handelshögskolan

Alumnin opiskelutausta: Kasvatustieteen maisteri

Mahdollisuus päästä tutustumaan koko yliopistohallinnon monipuoliseen kirjoon. Alumnin vastuualueeseen kuuluu strateginen suunnittelu ja hallituksen sekä johtoryhmän sihteerinä toimiminen. Jobshadowing tyyppinen toteutus. Urasafari järjestetään ruotsin kielellä.

4. Viestintäjohtaja, Fortum

Alumnin opiskelutausta: FM, englantilainen filologia, viestintä, markkinointi

Fortumin viestintäjohtajan mukana urasafarilainen pääsee seuraamaan Fortumin Suomen tiimin viestinnän monipuolisia tehtäviä. Alumnin työtehtäviin kuuluu Fortumin strategiaa ja liiketoimintojen tavoitteita tukevan viestinnän johtaminen ja kehittäminen.

5. Projektipäällikkö¸ Helsingin kulttuurikeskus

Alumnin opiskelutausta: FM, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Työtehtävät riippuvat työpäivistä ja urasafarilainen voi vaikuttaa siihen millaista työpäivää haluaa seurata. Alumnin työtehtäviin kuuluu verkoston toiminnan tukemista, suunnittelu- ja kehittämistyötä, koulutuspäivien ja tapahtumien järjestämistä.

6. Opinto-ohjaaja, Stadin ammattiopisto

Alumnin opiskelutausta: KTM

Urasafarilainen pääsee seuraamaan opinto-ohjaajan arkea, joka on täynnä kohtaamisia opiskelijoiden kanssa, osaamisen tunnistamista/ tunnustamista, opintojen edistymisen seurantaa, yhteistyötä ryhmänohjaajien sekä kuraattorin kanssa, rekrytointia, haastatteluja ja verkostoitumista. Päivän/päivien valinta ratkaisee minkälaisia työtehtäviä urasafarilainen pääsee seuraamaan.

7. Kääntäjä, Kielipalvelut, Helsingin yliopisto

Alumnin opiskelutausta: FM, englantilainen filologia, romaaninen filologia, kasvatustieteet

Tutustuminen Helsingin yliopiston Kielipalveluiden englannin käännöstiimin toimintaan. Kielipalvelut toimittaa Yliopistopalveluiden tarvitsemia hallinnon ja viestinnän käännöksiä englanniksi sekä ruotsiksi.

8. Strategi, suunnittelija, CEO, Steps Helsinki Oy

Alumnin opiskelutausta: Medianomi, Hum.tied.kandidaatti

Urasafarilainen pääsee tutustumaan suunnittelutoimiston operatiivisiin johtotehtäviin ja yrittäjyyteen hands-on. Urasafarilainen kohtaa suunnittelutoimiston työtehtäviä seuratessa erilaisia asiakaskohtaamisia, myynnin ja markkinoinnin työtehtäviä, sekä omien valmiuksiensa mukaan voi osallistua käytännön työhön safarin aikana.

9. Stadin ammattiopisto, Erityisopettaja

Alumnin opiskelutausta: KM, KtaO

Urasafarilainen pääsee seuraamaan elintarvikealan erityisopetusta alumnin johdolla. Yksilöllisiin urapolkuihin tutustuminen ja nuorten ohjaaminen kohti työelämää ovat kantavia teemoja laaja-alaisen erityisopettajan työtehtävissä.

10. Englantilainen koulu, aineenopettaja

Alumnin opiskelutausta: FM, romaaninen filologia, Latinalaisen Amerikan tutkimus

Opetustyötä suomeksi ja englanniksi, kaikki asteet lukioon asti. Mahdollisuus seurata opetusta tai opettaa itse esim. työpajaa. Safarin luonnetta mahdollisuus suunnitella alumnin kanssa opiskelijan taustojen mukaan.

11. Suunnittelija, Helsingin yliopisto

Alumnin koulutustausta: FM, uskontotiede, sosiologia, naistutkimus, folkloristiikka

Valtakunnallisen sukupuolentutkimuksen verkoston Hilman koordinaattorin monipuoliseen työkuvaan tutustuminen. Kurssien ja kokonaisuuksien suunnittelua, kokouksia, verkkosivujen ylläpitoa, yhteistyöpalavereja, luottamuselinten eri tasoihin tutustumista ym. Alumnin työtehtävät riippuvat päivästä, joten eri työtehtävien kohtaaminen taattua.

12. Toiminnanjohtaja, Mediakasvatuskeskus Metka ry

Alumnin koulutustausta: FM, suomalais-ugrilainen kielentutkimus, viestintä, sosiaalipsykologia

Valtakunnallinen, käytännön mediakasvattajia tukeva ja kouluttava järjestö. Urasafarilaisena ohjelmassasi on heti 31.3.-1.4. valtakunnallinen hanketapaaminen ja EdTech Hackathon. Pääset tutustumaan käytännössä yhteistyösuhteiden, hallinnon ja tapahtumien järjestelyyn.

13. Hallinnon ja huollon assistentti, Kyocera Document Solutiona Finland Oy

Alumnin opiskelutausta: FM, englantilainen filologia

Hallinnon assistentin työtehtäviin kuuluu erilaiset hallinnon, huollon, myynnin ja markkinoinnin avustavat tehtävät. Monet tehtävistä vaativat hyvää kielitaitoa ja urasafarilainen pääsee näkemään japanilaisen konsernin Suomen tytäryhtiön toimintaa. Urasafari toteutetaan jobshadowing tyyppisesti, mutta alumnin kanssa mahdollisuus sopia osallistuvammasta toiminnasta Urasafarin aikana.

14. Englannin ja ruotsin lehtori, Pohjois-Haagan yhteiskoulun lukio

Alumnin opiskelutausta: englantilainen ja pohjoismainen filologia, pedagogiset opinnot

Urasafarilainen tutustuu opettajan arkeen opetustilanteissa ja opettajanhuoneessa. Mahdollisuus toimia apuopettajan tuntitilateissa englannin ja ruotsin oppitunneilla. Jos pohdit pedagogisten opintojen suorittamista, suoritat pedagogisia opintoja tai haluat päästä kokemaan yläasteen ja lukion muodostaman kokonaisuuden – tässä hieno mahdollisuus!

15. Asiantuntija, Opintokeskus Sivis

Alumnin opiskelutausta: FM (englantilainen filologia, suomen kieli, kasvatustiede, sosiologia), Master of Education (kv-koulutuspolitiikka ja hallinto),VTT, koulutussosiologia

Urasafarissa opiskelija pääsee tutustumaan vapaan sivistystyön oppilaitokseen, jossa koulututetaan kansalaisjärjestöjä ja tuetaan järjestöjen koulutustoimintaa. Alumnin työtehtäviin kuuluu erityisesti koordinoimista, kehittämistä ja toteuttamista, hallinnointia ja arviointia. Urasafarilainen kohtaa kotimaisia ja kv-koulutushankkeita, joihin kuuluvat tehtävät voivat liittyä esimerkiksi koulutuksen kehittämiseen, monikieliseen viestintään tai kyselytutkimuksen tekemiseen.

16. Asiakirjahallinnon koordinaattori, Eteva kuntayhtymä

 Alumnin opiskelutausta: FM suomen kieli

Urasafarilainen pääsee tutustumaan asiakirjahallinnon laajaan tehtäväkenttään aina sähköisestä asiakirjahallinnon suunnittelusta paperiaineiston hyllyttämiseen. Jobshadowing tyylisessä toteutuksessa tarkastellaan ajankohtaisia projekteja mm. digitaalisen päätöksenteon ja sote-uudistuksen parissa.

17. Rehtori, Masalan koulu

 Alumnin opiskelutausta: KM, jatko-opiskelija Helsingin yliopisto

Urasafarilainen pääsee tutustumaan ala-asteen rehtorin työkuvaan, johon kuuluu pedagogista johtamista, henkilöstöjohtamista, hallintoa, taloutta, moniammatillista yhteistyötä ja oppilaan ohjausta. Upea mahdollisuus pedagogisia opintoja suorittaneelle opiskelijalle!

18. Kääntäjä, Elävä Kieli -käännöspalvelu

Alumnin opiskelutausta: FM (englantilainen filologia, pohjoismaiset kielet, viestintä, sosiaalipsykologia, kasvatustieteet), yrittäjän erikoisammattitutkinto,

Urasafarilainen pääsee tutustumaan kääntäjäyrittäjän työhön sekä muihin kieliopintojen mahdollistamiin työnkuviin, joita voi yhdistää kääntäjän työhön. Elävä Kieli -käännöspalvelu sijaitsee yhteistyötilassa Käpylässä, jossa mahdollisuuksien mukaan kääntäjät yhdistävät voimansa tutustuttaessaan opiskelijan alan mahdollisuuksiin.

19. HR Business Partner, Specsavers

Alumnin opiskelutausta: VTM, yleinen valtio-oppi; hallinnon & organisaatioiden tutkimus

Alumnin työtehtäviin kuuluu 50 hengen tukitoimiston henkilöstöasioista vastaaminen. Tehtäviin kuuluu rekrytointia, perehdytyksiä, henkilöstön sitouttamista ja kehittämistä, suorituksen johtamista, henkilökunnan koulutuksia, työsuhdeasioissa neuvomista jne. Specsaversilla on Suomessa 46 liikettä ja alumni on ainut HR henkilö Suomessa. Riippuen ajankohdasta urasafarilaisen on mahdollista päästä seuramaan työpäivää tai osallistua esim. rekrytointiprosesseihin.

20. Toimitusjohtaja, Pellervo-Seura ry

Alumnin opiskelutausta: FL, Suomen historia

Urasafarilainen tutustuu alumnin työtehtäviin joihin kuuluu osuustoimintajärjestön yleisjohto, osuustoiminnan yritysmallin kehittäminen ja yhteisyrittäjyyden idean edistäminen. Urasafarin kattavia teemoja ovat pohdinnat mm. miten humanisti voi olla elinkeinoelämän järjestön johdossa, mitä hyötyä koulutuksesta on ja miten moneen paikkaan voi työhön päätyä. Ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua osuustoimintajärjestöön eturivin paikalta.

21. Eläintarhan johtaja, Korkeasaari

Alumnin opiskelutausta: Eläinlääketieteen tohtori

Tiedätkö millainen organisaatio on Korkeasaari ja miten sitä johdetaan? Urasafarilainen pääsee tutustumaan Korkeasaaren johtajan monipuolisiin työtehtäviin ja työhön liittyvään suunnittelutyöhön. Korkeasaaren eläintarha on Helsingin kaupungin virasto.

22. Yleisen historian yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Alumnin opiskelutausta: FT

Urasafarilainen pääsee tutustumaan historian oppiaineen yliopistonlehtorin työtehtäviin, joihin kuuluu muun muassa opetustyötä, hallinnollisia tehtäviä ja tutkimustyötä.  Eturivin paikka tutustua opetus- ja tutkimustyöhön orientoituneelle opiskelijalle, jota kiinnostaa millaista työ Helsingin yliopistolla on.

23. Koulutusviennin päällikkö, HY+ Oy, Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut

Alumnin opiskelutausta: Helsingin yliopisto MMM, MMT

 Urasafarilainen pääsee näkemään koulutusviennin kulissien taakse ja tutustuu mitä tarkoittaa, kun suomalaista koulutusta tuotteistetaan ja myydään ulkomaille. Mitä täytyy tehdä, jotta myyty tuote muuntuu onnistuneeksi oppimiskokemukseksi. Koulutusviennin päällikön tehtäviin kuuluu muun muassa koulutusvientituotteiden suunnittelu, myynti, hinnoittelu, markkinointi, sekä yhteistyötä HY:n ainelaitosten ja tiedekuntien kanssa. Kahta samanlaista päivää työssä ei ole.

24. Henkilöstöasiantuntija, Helsingin yliopisto

Alumnin opiskelutausta: Englantilainen filologia, kulttuurienvälinen vuorovaikutus, opettajankoulutus

Alumnin mukana urasafarilainen tutustuu monipuolisesti erilaisiin tehtäviin liittyen Helsingin yliopiston kansainväliseen henkilöstöön ja kansainvälistymiseen. Alumnin työnkuvaan kuuluu tutkijoiden liikkuvuuden tukeminen Suomeen ja ulkomaille, sekä heidän työskentelynsä tukeminen Helsingin yliopistossa. Toiveena on löytää urasafarilaisen kanssa ajankohta, jolloin tutustuminen koulutukseen, kokoukseen tai tapatumaan mahdollistaisi kokonaisvaltaisen katsauksen henkilöstöpalveiluiden toimintaan.

25.Toimitusjohtaja, Suomen Puheopisto Oy

 Alumnin opiskelutausta: FM, puheviestintä

Suomen vanhimmassa vuorovaikutustaitoja valmentavassa yrityksessä urasafarilainen pääsee tutustumaan valmennusten suunnitteluun, tarjousten tekemiseen, osallistua asiakasneuvotteluihin ja mahdollisuuksien mukaan osallistua valmennuksien toteuttamiseen apuvalmentajana tai videokuvaajana.

26. Yrittäjä/kääntäjä, Käännöstoimisto Lingonia

Alumnin opiskelutausta: FM (pohjoismaiset kielet, toisen kotimaisen kielen linja, saksan kääntäminen ja tulkkaus, vironkieli, sosiologia), yrittäjän ammattitutkinto

Alumnin johdatuksella urasafarilainen pääsee tutustumaan yrittäjänä toimimiseen käännösalalla. Opiskelija voi safarin aikana tehdä käännöksiä ja osallistua palvelumuotoilun ideointiin. Yrityksen toimisto sijaitsee Käpylässä, jossa yhteisen tilan jakaa viisi luovan alan yritystä. Yhteistyöprojektissa opiskelijalla on mahdollisuus osallistua käännöspalveluiden kehitystyöhön ja ideoida mitä kaikkea käännöstyön lisäksi kieliin sekä kulttuureihin liittyvään käännöstyöhön voi yhdistää.

 

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s