Urasafari/ Karriärsafari

”Safarilaisen mentorointi on yksi parhaista työjutuista! Mentoroinnissa parasta on auttamisen ilo, ja se, että voi tukea opiskelijan ammatti-identiteetin muodostumisessa tarjoten tilaisuuden päästä tutustumaan erilaisiin työtehtäviin. Sivustaseuraamisen sijasta safarilainen pääsee myös tekemään itse ja oppimaan uusia työelämätaitoja ja tutustumaan oman alan tarjoamiin lukuisiin mahdollisuuksiin. Mentorointi haastaa myös katsomaan omaa työtä toisen silmin: mikä on työssä hienointa ja inspiroivaa, ja toisaalta mitä haluaisi tehdä toisin. Safarilainen tuo työpaikalle aivan uudenlaista energiaa ja on arvokas osa tiimiä.”

Netta Metsäaho, järjestöasiantuntia, SPECIA ry

Mikä

Urasafari on 1-2 työpäivää kestävä työelämäkokeilu. Urasafarissa opiskelija ja alumni räätälöivät yhdessä työelämäkokeilun sisällön kiinnostuksiensa mukaan. Opiskelija tutustuu konkretian kautta alumnin työuraan, organisatioon ja työelämässä kehittyviin taitoihin. Urasari on vapaaehtoinen ja palkaton. Järjestäjiä toimivat Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tiedekuntajärjestö Humanisticum ja Helsingin yliopiston Alumniyhdistys.

Miksi

Urasafari on opiskelijalle mahdollisuus tutustua käytännön työelämään. Erilaisten urakaarien, työpaikkojen, organisaatioiden ja alumnien kautta työelämän monimuotoisuus avautuu helpommin ja omien vahvuuksien löytämien urasuunnittelussa on vaivattomampaa. Alumnien asiantuntijuus ja koemus välittyvät opiskelijalle käytännön kohtaamisen kautta.

Kenelle

Kaikille humanistisen tiedekunnan opiskelijoille. Pääaine tai opintojen edistyneisyys eivät vaikuta hakemiseen. Opiskelija valitaan urasafarikohteeseen sopivuuden perusteella.

Kaikille alumneille, joiden työnimikettä vastaavaan tehtävään humanistisen tiedekunnan opiskelija voi urakaarensa suunnitella. Alumnit saavat tuekseen mentoroinnin lyhyen oppimäärän, jota voi käyttää tarvittaessa tukemaan urasafarin sisältöä.’

Hakupaikkojen määrä opiskelijoille vahvistuu helmikuun 2017 aikana.

Milloin

Huhtikuussa 2017. Urasafariin valitut opiskelijat ja alumnit sopivat keskenään urasafarin ajankohdan (1-2 päivää).

Alumnien haku urasafariin 1.2.2017-15.2.2017

Opiskelijoiden haku urasafariin  25.2.-15.3.2017

Yhteinen aloitustilaisuus 30.3.2017 klo 17-19, Mannerheim-sali, Mannerheimintie 5 A

Purku- ja palautetilaisuus 5.5.2017 klo 16.30-.19.30 Ravintola Skiffers

 


Vad

Karriärsafari är ett arbetslivsexperiment på 1-2 arbetsdagar. I Karriärsafari skräddarsyr studeranden och alumnen innehållet för dagarna på arbetsplatsen tillsammans efter sina egna intressen. Studeranden bekantar sig konkret med alumnens karriär, organisation och färdigheter som utvecklats i arbetslivet. Karriärsafarit är frivilligt och oavlönat. Arrangörerna är fakultetsföreningen vid humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet Humanisticum och Alumnföreningen vid Helsingfors universitet.

Varför

Karriärsafari är en möjlighet för studeranden att bekanta sig med det verkliga arbetslivet. Genom olika karriärlopp, arbetsplatser, organisationer och alumner öppnar arbetslivets mångfaldighet sig lättare och studeranden får fundera på sina egna styrkor i karriärplaneringen. Alumnernas sakkunnighet och erfarenhet överförs till studeranden genom det konkreta mötet.

För vem

För alla studeranden vid humanistiska fakulteten. Huvudämnet eller studiernas progressivitet har inte någon inverkan på ansökningsprocessen. Studeranden väljs till karriärsafariplatser på basis av lämplighet.

För alla alumner vars arbetsplats kunde passa för karriärsfari för en student vid den humanistiska fakulteten. Alumnerna får en kort inledningskurs i mentorering som vid behov kan användas för att stöda innehållet i karriärsafari.

Antalet platser att söka fastställs under februari 2017.

När

April 2017. Studerandena och alumnerna som valts till Kärriarsafari kommer överens om den exakta tidspunkten (1-2 dagar).

Ansökningstid för alumner 1.2-15.2.2017

Ansökningstid för studerande 25.2.-15.3.2017

Gemensamt kick-off-tillfälle 30.3.2017 kl. 17-19, Mannerheimsalen, Mannerheimvägen 5 A, 5 vån.

Feedback- och reflektionstillfälle 5.5.2017 kl. 16.30-.19.30 Restaurant Skiffers

Mainokset